CPO Liv'N Colors

CPO LIV'N COLORS

Kosten

Toekomstige bewoners moeten minimaal voor €400.000 kunnen bouwen en daarvan 10% voorfinancieren.

 

Instapkosten

Als je wilt meedoen verwachten we dat je een commitmentvergoeding betaalt van €250 per persoon boven de 18 jaar.  Dus als je wil meedoen met een huishouden van twee volwassenen en twee minderjarige kinderen, betalen jullie €500. Dit bedrag is bestemd voor onder andere: acquisitie, de Notaris, Stichtingskosten en Bankrekening.

 

Kosten voor later

Bewoners dienen in de jaren tot de bouw circa 10 procent van de hypotheek te moeten kunnen voorfinancieren. Gaat je huis uiteindelijk €700.000 kosten dan financier je dus €70.000 voor.

 

Met de voorfinancieren worden de volgende kosten gedekt: de architect, procesbegeleiding, constructeur, sondering, bouwkostendeskundige, adviseur bouwfysica, directievoering & bouwtoezicht tijdens de bouw, notaris, wervingskosten website en funda, taxaties, leges en vergunningen, aansluitkosten. Van een warmtelus, de stadsverwarming, water en elektra, kadaster en onvoorziene posten.

 

De woningen binnen een CPO zijn doorgaans niet goedkoper dan andere koopwoningen op de markt. Wel zijn er schaalvoordelen en kunnen we besparen op tussenpartijen. We krijgen dus meer waar voor ons geld ook doordat we kiezen voor kwaliteit.

De kosten van de woningen liggen afhankelijk van de bouwplek tussen de €4000 en €4800 per vierkante meter.