CPO Liv'N Colors

CPO LIV'N COLORS

Vereniging in oprichting

We bouwen onze eigen wijk met ruime woningen, die van buiten een eenheid vormen en die van binnen aangepast kunnen worden naar ieders persoonlijke wensen. Want ieder huishouden heeft andere behoeftes. Met voor iedereen gemeenschappelijke ruimtes;
een schuur met gezamenlijk gereedschap en machines
een hoofdhuis met logeerruimte, sportruimte, keuken
en een kinderspeelplek.


We gaan dit doen in een CPO, dat is een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. We zullen ons verenigen in een stichting en deze stichting zal de opdrachtgever zijn voor de partijen met wie we gaan werken, zoals de architect, de aannemer of de Gemeente. In de statuten van de stichting zal onder andere worden vastgelegd hoe besluiten genomen moeten worden.


Met elkaar kopen we de grond of plek waar gebouwd gaat worden. Stel dat we uiteindelijk 30 huishoudens hebben. Dan hebben alle 30 huishoudens een stuk eigen grond met hun eigen woonplek en privacy maar ook één 30ste deel van de gezamenlijke grond en ruimtes.
Het hebben van gezamenlijk ruimtes is niet alleen vanuit duurzaam oogpunt. Het zijn de plekken om de band met de buren sterker te maken of om je familie of vrienden uit te nodigen.